2020-09-02 14:32:42

Upute za roditelje čija djeca pripadaju osjetljivoj skupini glede zdravstvenog stanja

Poštovani roditelji,

Sukladno najnovijim preporukama i uputama HZJZ i MZO-a glede učenika / djelatnika koji spadaju u izrazito vulnerabilne (osjetljive ) skupine glede zdravstvenog stanja,  odnosno kada u slučaju zaraze postoji  povećani  rizik za razvoj težih oblika bolesti COVID-19.

Cjelokupni tekst preporuka  nalazi se na poveznicama:

https://mzo.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti//Modeli%20i%20preporuke%20za%20provedbu%20nastave%20u%202020-2021%20(29.8.2020).pdf


https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_vrtici_i_skole_24_08_2020_HZJZ-1.pdf


Ukoliko Vaše dijete ili osoba s kojom Vaše  dijete dijeli kućanstvo spada u skupinu izrazito vulnerabilnih (osjetljivih ) skupina glede zdravstvenog stanja, molimo Vas da postupite prema sljedećim koracima: 
 
1.roditelj učenika treba se javiti (sa nalazima liječnika specijalista) liječniku primarne zdravstvene zaštite, odnosno nadležnom pedijatru,

2.  liječnik  primarne zdravstvene zaštite/pedijatar izdaje svoju potvrdu/mišljenje/preporuku. Liječnik u  potvrdi /mišljenju  daje svoju preporuku glede pohađanja nastave ( str. 29. uputa MZO-a).

U gore spomenutom dokumentu, liječnik na individualnoj razini,  također daje i preporuke i o eventualnim drugim posebnim mjerama zaštite poput nošenja maske, a obzirom na zdravstveno stanje učenika ( str.6. preporuke HZJZ)

3.  ukoliko bi izostanak učenika bio dulji od mjesec dana, osim preporuke liječnika primarne zdravstvene zaštite/pedijatra, svoju preporuku treba dati i liječnik školske medicine.

 


Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli