preskoči na sadržaj
Vijesti

Natječaj- hrvatski jezik

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87./08., 86./09., 92./10. , 105./10., 90./11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 07/17 i 68/18), Osnovna škola Pavla Štoosa Kraljevec na Sutli, 49294 Kraljevec na Sutli 125 raspisuje 

 

 

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

 

  1. učitelj/ica hrvatskog jezika- puno određeno  radno vrijeme –1 izvršitelj, zamjena za rodiljni dopust

 

 

Uvjeti prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz pisanu prijavu i životopis kandidati su dužni priložiti sljedeće preslike dokumenata:

- dokaz o stručnoj spremi

- domovnicu

- rodni list

- potvrdu HZMO o radnom stažu (izuzev osoba bez staža)

- uvjerenje o nekažnjavanju u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci

- životopis

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17).

Kandidat/kinja koji/a je steko/la inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan/na je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ( NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03., 198/03., 138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka  102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).
Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje                                                         

poveznica  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
 Kandidat/kinja potrebne dokumente dostavlja u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata/kinje, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat/kinja će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Osnovna škola Pavla Štoosa  može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju  i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje.

 Područje provjere, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole: http://os-pstoosa-kraljevecnasutli.skole.hr/

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave dostaviti na adresu: OŠ Pavla Štoosa, 49294  Kraljevec na Sutli,  uz naznaku "za natječaj". Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku.

                                                                                                                                

Natječaj traje od  14.10.-22.10.2019. godine.

 

Ravnatelj

Ante Vukelić

 

KLASA:112-01/19-01/26

URBROJ:2135/02-380-12-19-01
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Tajana Pappo   datum: 14. 10. 2019.

Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Raspored zvonjenja


More Cool Stuff At POQbum.com
 

1. sat      8.00 - 8.45

2. sat      8.50 - 9.35

3. sat    9.50 - 10.35

4. sat   10.45 - 11.30

5. sat   11.35 - 12.20

6. sat   12.25 - 13.10

7. sat   13.15 - 14.00

8. sat   14.05 - 14.50


Anketa
Jeste li zaljubljeni?
Korisni linkovi
Časopisi i novine


Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

TražilicaForum
preskoči na navigaciju